Het fokken

Het fokken van het oorspronkelijke hondenras Puli

Je zou kunnen denken, "Fokken is toch gemakkelijk!" Laat een mannetje met een vrouwtje spelen, wacht op het liefdesspel en dan komen er Puli puppies. Zo ongeveer stellen sommigen zich het fokken voor of beoefenen het zelfs zo.

Als het zo simpel zou zijn, was het niet nodig om zich zoveel te bekommeren om de genetische diversiteit, inteeltcoëfficiënten of erfelijke ziekten van elk hondenras. Zonder in een wetenschappelijk proefschrift te vervallen: er is een verschil tussen vermeerdering en fokken. Om met fokken recht te doen aan het dier in termen van duurzame gezondheid, het behoud van rastypische kenmerken en een sterk karakter, moet er verantwoordelijk worden gefokt.

Dus wat precies beoogt het fokken van Puli's en wat niet?

Het gaat er niet alleen om, uit 2 volwassen honden vier of 6 nieuwe honden te maken. Als dat zo zou zijn, dan zou de sekspartner ook een hond van een ander ras kunnen zijn. Dit is vermeerdering, niet fokken! Naast het loutere behoud van de soort gaat het om veel meer.

Fokken, volgens Wikipedia, wordt gedefinieerd als: "In de loop van de mens-hondrelatie zijn verschillende rassen van honden geëvolueerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsfactoren en leefomstandigheden. Er is geen ander gewerveld landdier waarbij zo veel verschillen bestaan tussen lichaamsgroottes. Mensen begrijpen hoe zij honden voor verschillende taken kunnen inzetten door het fokken en passende hondentraining."

Fokken heeft dus een doel.

Het moet de symbiose tussen mens en hond optimaal ondersteunen. De Puli is hier in veel opzichten een goed voorbeeld van. Dit zeer oude hondenras wordt al sinds tijden op waarde geschat, toen kwalijke fokpraktijken en verkeerde fokidealen nog niet aan de orde waren. Om een fokdoel te stellen, heb je dus ervaring en kennis nodig van de Hongaarse Herdershond en liefde voor dit hondenras.

De geschiedenis van de Puli start ongeveer 5000 jaar geleden. Uit deze periode zijn er kleitabletten met op Puli lijkende honden gevonden. Later was het belangrijk voor de mensen om de moeilijke omgevingsfactoren en de dagelijkse uitdagingen van de vee- en schapenhouderij onder de knie te krijgen met een betrouwbare en robuuste dierpartner. De Puli trotseerde omstandigheden van extreem hete zomers en ijzige winters met zijn vele isolerende luchtlagen tussen zijn dreadlocks. Om de herders te helpen, bracht de Puli een gehoorzaam en volgzaam karakter met zich mee. Minstens zo belangrijk is dat de Puli niet alleen bevelen aanneemt. Met zijn zelfstandige intelligentie draagt hij actief bij aan het hoeden van de kudde. Het fokken wil deze kenmerkende combinatie van uiterlijk en karakter behouden, met als grondslag robuuste en gezonde dieren.

Wat is dan verantwoord fokken?

Bij het fokken binnen de Duitse Puli Club houden we niet alleen de  rasstandaard van de Puli voor ogen. Het gaat daarnaast om het behoud van de karaktereigenschappen die in de loop der eeuwen zijn ontwikkeld. Ze maken de Puli tot deze veelzijdige herdershond. Genetische diversiteit en de daarmee samenhangende gezondheid zijn onze topprioriteiten. Het fokken van Puli's lag na de Tweede Wereldoorlog op zijn gat, omdat er maar weinig fokdieren waren. De huidige fok is gebaseerd op deze fokdieren. Door een goede selectie en een vooruitziende blik van de toenmalige en de huidige fokkers is de Pulifok niet of nauwelijks belast met erfelijke ziekten.

De huidige fok

Deze omstandigheden maken duidelijk hoe belangrijk het is dat onze fokkers een zeer doordachte keuze maken voor de fokdieren. We willen een mogelijke verdere verenging van de genenpool tegengaan. De robuuste gezondheid van de Puli's is in een tijd met doorgefokte hondenrassen een groot goed, waarvoor we zeer dankbaar zijn. De paringen met onderzochte goedgekeurde Pulis zijn net zo belangrijk voor de fokkerij als de kennis over de vererving van de Puli kenmerken.

Met deze instrumenten is het belangrijk om enerzijds de diversiteit en anderzijds de gezondheid van de Puli te behouden. Dit is niet te bereiken door één enkele fokker, omdat hij met zijn Puli's niet het hele bestand weerspiegelt. Hier is een hogere instantie nodig, die deze balans in ogenschouw houdt en samen met de fokkers in het team de toekomst van het fokken in de Duitse Puli Club plant. In de Duitse Puli Club is dit het hoofd fokkerij. Maar net als in een orkest leggen al onze fokkers daarbij hun eigen accenten door hun persoonlijke fokdoelen.

Een verantwoordelijk besluit

De individuele fokker neemt met zijn fokdoel een verantwoordelijke beslissing. Hij bepaalt voor zichzelf de belangrijkste kenmerken van de puli, de kenmerken waarop hij wil inzetten. Het is de concentratie op de diversiteit van ieders fokdoel, om als gemeenschap van alle fokkers in de Duitse Puli Club iets bijzonders te doen. Door verantwoordelijk te fokken, draagt elke fokker in de Duitse Puli Club met zijn persoonlijke engagement bij aan het vooruithelpen van de Puli.

Wat is er zo bijzonder aan de Puli-fokkerij in de Duitse Puli Club?

De Puli als Hongaarse herdershond is in zijn soort slechts met enkele exemplaren in Duitsland vertegenwoordigd. De Duitse Puli Club heeft zich tot taak gesteld, met zijn verantwoordelijke fokkers, om zich sterk te maken voor een goede toekomst van het hondenras Puli. We kunnen dit doen omdat de gemeenschap van fokkers sterk is. Met een ervaren hoofd fokkerij, de goed getrainde fokadviseurs en de geëngageerde fokkers  heeft de Puli Club een competent en divers team  om deze mooie taak te vervullen.

Een egocentrische rashonden fokvereniging?

Zoals we al hebben aangegeven in het portret van onze club, kenmerkt onze vereniging zich door het feit dat we hebben begrepen dat de Puli onlosmakelijk is verbonden met de mens. De vereniging is als een grote familie. We hechten veel belang aan het samenzijn met onze leden in de vorm van landelijke,  regelmatige evenementen. Daar kunnen we ons enthousiasme voor de Puli delen. Zonder deze ruggesteun van alle leden en de gedeelde passie voor dit bijzondere Hongaarse hondenras zou de vervulling van onze fokdoelen niet mogelijk zijn.

Project gelanceerd om de genenpool te verbreden.

We willen nog meer mensen enthousiasmeren voor het fokken van Puli's. Daarom zijn we wereldwijd op zoek naar mensen die een voor ons onbekende Puli hebben en ofwel daarmee zelf graag willen fokken of een Puli reu beschikbaar willen stellen voor ons fokprogramma. Het gaat erom nog onbekend potentieel te benutten. Zo hopen we bijvoorbeeld dat voor de oorlog gevluchte Hongaren hun Puli's hebben meegenomen. Dan kunnen er in andere landen nog waardevolle nakomelingen van deze Puli's zijn uit voor ons onbekende foklijnen.

Aangezien u misschien niet weet wat er in uw Puli zit, vragen we u contact op te nemen met  ons hoofd fokkerij.
Dat zouden we enorm op prijs stellen. We kunnen dan samen met u de volgende stappen plannen.

 

This post is also available in: Duits Engels

Comments are closed.